Sağlığın 7 Boyutu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  sağlığı "Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik ve esenlik hali" olarak tanımlamıştır. Üzerinden 70 yıla yakın bir süre geçen bu tanımın çerçevesi yeni bulgularla genişlemiş, duygu sağlığı, manevi sağlık, sosyal uyum ve ekonomik durum sağlığın boyutları arasında değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Zihin ve beden etkileşimine dikkat çeken "Bütüncül Sağlık" kavramı üzerinde çalışan uzmanlar bireyin zihinsel ruhsal manevi sosyal ve fiziksel olarak kendi içinde bir bütün olduğu, aile,çevre ve toplumla bağlantılı olduğu ve sağlığın bireysel yaşam tarzından ve sosyal belirleyicilerden ayrı düşünülemeyeceğini söylemektedirler. 

Bütüncül sağlık, zihin ve ruhun bedenle tam uyumudur. Yaptığımız düşündüğümüz izlediğimiz hissettiğimiz ve inandığımız herşeyin iyi olma halimiz üzerinde bir etkisi olduğunun farkına varmaktır. 

Fiziksel SağlıkZihinsel DengeSosyal UyumDuygusal SağlıkRuhsal SağlıkManevi SağlıkEkonomik Durum
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi