Sağlık İletişimi

Sağlığa yönelik tehditler ve riskleri görünür ve anlaşılır hale getirebilmek için kitle iletişim araçları üzerinden veya odak gruplarla topluluklarla yüzyüze iletişim kurarak, sağlıkla ilgili doğru bilgilerin mesajların doğru zamanda, doğru zeminde, doğru kanallar üzerinden anlaşılır, sade bir dil ve sembollerle taşınması, yayılması ve duyurulması için yapılan stratejik iletişim sürecidir.

 

Sağlık iletişiminin ilgi ve çalışma alanları şu şekilde ele alınıyor:

- Sağlık riskleri ve bunlardan korunma konusunda farkındalığı arttırmak.

- Bu riskleri azaltmak için motivasyon sağlamak.

- Uygun sağlık hizmeti talebini arttırmak.

- Sağlık gündemini olumlu bir biçimde etkilemek.

- Sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak.

- Sağlık ve yaşam kalitesini arttıran sosyal normları desteklemektir.

Sağlık SavunuculuğuSağlık EğitimiRisk İletişimiKriz İletişimiSalgın İletişimiHasta - Hekim İletişimiMedya ve Sağlık İletişimi
Topluluklarla İletişim Kurmaktan Alınan Dersler

Topluluklarla İletişim Kurmaktan Alınan Dersler

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi