Mehmet İlker ÜNAL Mehmet İlker ÜNAL

 

KARINCA KARARINCA...

 

`Kör bir bıçağı bilemek için, keskin bir bıçağa ihtiyacın var.`

 

Bir araştırma makalesinde rastladım. Kenya`nın Luo topluluğu arasında yaygın olarak kullanıldığından söz ediliyor

İnsanlara, yeni görevleri üstlenirken, tecrübe, bilgi ve donanımlarının yetmediği yerlerde ustalık ve bilgelik aramaları konusunda tavsiyede bulunmak için kullanılıyormuş.

Biz de sağlığın belirleyicilerini, bileşenlerini, tehditlerini ve risklerini görünür hale getirmek, sağlığı korumak ve geliştirmek için fikir, düşünce ve uygulamalarından

ilham alabileceğimiz, yolumuza ışık tutabilecek `keskin bıçak` ları bularak tavsiyelerini bu mecrada paylaşmak istiyoruz.

NEREDEYİZ?

Dünya Sağlık Örgütü 1978 Alma Ata bildirgesinden bu yana sağlığın korunması teşviki ve geliştirilmesi konusunda 9 büyük konferans ve onlarca toplantı düzenledi. 

Harcanan milyonlarca dolar fon desteğine rağmen sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde önemli bir mesafe alınamadı. Kronik hastalıkların hızlı artışı durdurulamadı ve hasta sayısı tüm dünyada katlanarak artmaya devam etti. 

Dünya Sağlık Örgütünün 2016 yılında Şangay`da düzenlediği konferansın ana teması "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde sağlığın teşviki ve geliştirilmesi: Tam sağlık ve herkes için sağlık" olarak belirlendi. 

Şangay bildirgesinin 3 temel ayağı "Sağlıklı kentler, doğru yönetişim ve sağlık okuryazarlığı"dır. 

Sağlık okuryazarlığının ve yerel müdahelelerin ısrarla vurgulanması önemli bir strateji değişikliğine işaret etmektedir.

NE YAPMAK İSTİYORUZ?

Sağlığını tanıyan ve sorumluluk taşıyan her insanın; uygun ve doğru sağlık kararları almaları için gereken temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini elde etme, anlama ve uygulama kapasitelerine sahip olma becerilerini geliştirmek için Sağlık Okuryazarlığı uygulamalarına katkı vermek istiyoruz. 

Tıp uzmanlarının hastalıkların teşhisinde ve hastaların bilgilendirilmesinde kullandıkları ‘Tıp dili’ sağlık iletişiminde dolaşıma sokulduğunda doğal olarak bir anlama sorunu ve Sağlık Okuryazarlığı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Bilimsel bilginin elde edilmesindeki zorlukları biliyor ve bilim diline saygı duyuyoruz ; ancak bilimsel bilgi üretimi bir yandan hızla artarken diğer yandan hayatın içinde etki alanının gittikçe daralmakta olduğunu görüyoruz. 

Biz, hayatın içinde pratik karşılığı olan, sonuçları ölçülebilir, anlayış ve davranış değişikliği oluşturabilecek yerel Sağlık Okuryazarlığı kampanyaları yapmayı hedefliyoruz. 

Sağlıkla ilgili konularda doğru, anlaşılır ve sade bir dil kullanarak kanıta dayalı, bir ihtiyacı karşılayacak, bir problemin çözülmesine yardımcı olacak, bir belirsizliği giderecek haklı sorular sormak ve doğru, anlaşılır cevaplar bulmak istiyoruz. 

Sağlığı anlamak, korumak ve savunmak için verdiğimiz bu mütevazı çabaya, görüş ve önerilerinizle destek olacağınıza yürekten inanıyoruz. 

SAĞLICAKLA KALIN. 

 

 Mehmet İlker ÜNAL`ın Tüm Yazıları :» Adı Konmamış Savaş Kimlerin İşine Yarar? - (06.09.2021) » Doğru Yönetilmeyen Krizler Komplo Teorileri Üretir - (30.11.2020)
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi