Zihinsel Denge

Zihin, sözlükte "Anlama, kavrama, akılda tutma, anlayış, kavrayış" gibi manalara gelmektedir. Zihin, duyular ve duygular yoluyla gelen verilerin işlendiği, kategorize edildiği depolandığı tercihlerin kararların ortaya çıkarıldığı, düşünce ve algı merkezidir. Uzmanlara göre zihnin sekiz gelişim alanı vardır. Bunlar; dil, hafıza, çoklu boyutlu düşünme, sosyalleşme, fikir üretme, mekan tasarımı, dikkat ve motor sistemdir. Sağlıklı bir zihin verilerin toplanması, işlenmesi, bilgiye dönüşmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında doğru, dengeli, ön görülü, tutarlı ve var oluş kodlarına uygun tercihler geliştirir. Sağlıklı bir zihnin en güçlü özelliği duygu düşünce ve davranış arasındaki bütünlük ilişkisini sürdürebilmesidir. 

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi