Sağlık Eğitimi

Sağlık eğitiminin temel görevlerinden biri, insanları çeşitli hastalıklardan koruyan yaşam tarzları ve davranışlar hakkında bilgi vermektir. Bu anlamda sağlık eğitimi, kişinin sağlıkla bağlantılı bilgi, tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. İnsanların kendilerinin ve diğer insanların sağlığına nasıl bakacaklarını öğrendikleri bir süreçtir.

Girişimler, planlanan öğrenme etkinliklerinin herhangi bir kombinasyonunda ya mevcut tıbbi sorunları iyileştirmeye ya da önleyici eğitime odaklanabilir (örneğin, insanların çeşitli hastalıkları edinmesini önlemek ya da bir hastalıkla nasıl yaşayacakları konusunda onlara rehberlik etmek).

Sağlık Eğitimi müdahale modelleri son otuz yılda gelişmiştir. Bu alan, Avrupa`da halk sağlığı programları ile entegrasyon yaklaşımları ve seviyelerini ilgilendiren konularda oldukça çeşitlidir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi