Aşılar Romatizmal Hastalıklara Yol Açıyor mu? (Gündem / Yorum / Koronavirüs Haberleri) Aşılar Romatizmal Hastalıklara Yol Açıyor mu?

Romatolojik hastalıklar eklemler, kaslar, tendonlar, kemikleri etkileyen, yangı ile seyreden bir dizi hastalıktır. Bazı romatolojik hastalıklar iç organları da etkileyebilir. Bu hastalıklar zaman içerisinde vücudun bazı bölgelerinde fonksiyon kaybına sebep olmaktadır. En sık görülen romatizmal hastalıklar romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef hastalığı, behçet hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozusdur.

Romatizmal hastalıkların gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı iddia edilmektedir. Tedavide bağışıklık sistemindeki aşırı cevabı baskılamaya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Bu da bu hastalığa yakalananlarda aşı ile korunulabilen bulaşıcı hastalıkların daha sık görülmesine ve ağır seyretmesine neden olur. Bu nedenledir ki, romatolojik hastalığı olan kimselerin enfeksiyonlardan korunması büyük önem taşımaktadır.

Enfeksiyonlardan korunmanın en önemlive en etkin yolu aşılanmaktır. Birçok bilimsel çalışmada aşıların romatizmal hastalıklar üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Kızamıkçık ve grip virüslerine karşı geliştirilmiş aşıların otoimmün hastalıklara sebep olduğuna dair birkaç iddiaya rağmen, çok sayıda çalışmanın sonuçları, aşıların romatizmal hastalık gelişimine sebep olmadığını, romatizmal hastalığı olan bireylerde belli şartlarda uygulandığında zararı değil, gerekli olduğunu göstermiştir.

Romatizmal hastalığı olan, ancak hiç tedavi almayan hastaların aşı yapılmasıyla ilgili herhangi bir engeli yoktur. Sadece hastalığı için ağır derecede bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alan kişilerin doktorlarının kontrolünde aşılanması uygun olur. Romatizmal hastalığı olan kişilerin, yaşına uygun olarak çocukluk çağı aşıları ile aşılanmalarının yanında, grip ve pnömokok enfeksiyonlarına karşı da aşılanması gerekmektedir.

Aşı uygunlananlarla aşı uygulanmayanlar arasında romatizmal hastalıklara yakalanma açısından fark yoktur.

Aşılar romatizmal hastalıklara neden olmamaktadır.

Koronavirüs HaberleriSağlık


Türkiye`de Aşının Tarihçesi

Türkiye`de Aşının Tarihçesi

İlaç Satmak İçin Önce Hastalık Satmak!

İlaç Satmak İçin Önce Hastalık Satmak!

Aşı İçerikleri

Aşı İçerikleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi