Kültür ve Yaşam Tarzı

Ülkemizde sağlık-hastalık kavramlarının sosyal belirleyicilerini ele alan (1959) sağlık sosyolojisinin ilk araştırmacılarından Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN "Toplumsal yapı ve sağlık hastalık sistemi" kitabında şunları söylüyor:

Toplumun hastalık hakkındaki değer oryantasyonu, tutum ve inançları kültürün karakterini yansıtır. Mesela Navajo halkına göre evren bir düzen içinde gelişir. Bu düzende hakim olan en büyük kanun ahenktir. Sağlık, evren ile ahengin bir ifadesidir. İnsan münasebetlerinde bu ahengin bozulması hastalık halini verir. Hastalık kültür kalıplarına göre anlam kazanır. 

Bir halkın beslenme sistemi, ev yaşantısı ve giyinme tarzları temizlik ile ilgili kavramlar kadar sağlık ve hastalığın çeşitli anlamlarıda kültürel olaylar arasındadır. 

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi