Çevre

Çevre, sağlığın önemli bir belirleyicisidir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesindeki tüm ölümlerin neredeyse %20`sini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Dünyada her yıl beş yaşın altıdaki tahmini 14 milyon çocuk yetersiz temizlik, kirli içme suyu kaynakları, dengesiz beslenme, yaygın hastalıklar ve çevre kirliliği nedeniyle ölmekte ve üç milyon çocuk ise sakat kalmaktadır. 

Hava kirliliği Avrupadaki en büyük çevresel sağlık riskidir. Kalp hastalığı, felç, akciğer hastalıkları ve kanser ile ilişkilidir. Hava kirliliğine maruz kalmanın her yıl AB`de 400 binden fazla erken ölümle sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. 

Ulaşım araçlarından ve endüstriden kaynaklanan gürültüye maruz kalma, rahatsızlıklara, uyku bozukluğuna ve buna bağlı olarak hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları riskinde artışlara neden olmaktadır. 

Tehlikeli kimyasallara maruz kalma da önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle erken çocukluk, hamilelik ve yaşlılık gibi savunmasız yaşam dönemlerinde kimyasal karışımlara maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkileri endişe verecek boyutlara gelmiştir. 

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi