Sağlık Okuryazarlığı Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Okuryazarlığını: "Bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirimesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, bilgiyi anlaması ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi." olarak tanımlamaktadır. Kısaca Sağlık Okuryazarlığı sağlığın korunması ve geliştirilmesi için bir yaşam tarzı ve kültür oluşturma aracıdır.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi