Değerlendirme

Uygulanan iletişim stratejisinin amaca ulaşmada elde ettiği başarı veya başarısızlığı ölçmeye yarayan sistematik süreçtir. En önemli bölümü sağlık sorunu ile ilgili dikkat çekme, ilgi oluşturma, hatırlama, düşünce ve davranış değişikliği oranı gibi sonuçların değerlendirilmesidir. 

Uzmanlar sürecin değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek verileri şu şekilde sınıflandırıyorlar:

- İletişim stratejisinin işleyişi ortaklar ve paydaşlarla çalışma ve sürece katkıları hedef kitleye ulaşma çabalarının ne kadar ve ne kadar etkili olduğu,

- Medyada ele alınma şekli,

- Uygulama ve saha çalışmalarının program amaçlarına uygunluğu,

- Bütçenin yeterliliği ve kullanımı.

Sağlık iletişim kampanyalarında genellikle değerlendirme bölümü göz ardı edilmektedir. Kampanya yönetimini üstlenen kamu bürokratları sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirmenin ve sorunun görünür hale getirilmesinin yeterli olduğuna inanıyorlar ve etkiyi ölçmek için herhangi bir talepte bulunmuyorlar. Sonuç alınamayan her uygulama güven kaybı, kaynak israfı ve zaman kaybı olarak geri dönmekte, çözülemeyen sorunlar ve riskler maliyeti daha ağır krizlere dönüşmektedir. 

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2021 © bilgi@saglicaklagel.com

Gizlilik | Kullanım Koşulları


Sağlık Sitesi