• Ana Sayfa • Gündem / Yorum Covid 19 • Kütüphane • Videolar • Hakkında • İletişim
Planlama
Planlama

Sorun veya konu ile ilgili tüm veriler analiz edilip, sorun tanımlandıktan sonra ikinci aşamada iletişim amaç ve hedefleri, hedef kitle ve hedef kitleye ulaşmak için uygun kanalların belirlenmesi yapılır. Kampanya ihtiyaç analizinin ortaya çıkardığı önceliklere göre amaç tespiti yapılmalı ve hedefler bu amaca ulaşmak için tanımlanmalıdır. Hedeflerin uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir olması, uygulama takviminin ve önceliklerin zamanlaması iletişim kampanyasının en temel unsurudur. Belirlenen hedefler şu unsurları taşımalıdır:

- Uygulanabilir ve rasyonel olmalıdır.

- Hedef kitle üzerinde beklenen düşünce ve davranış değişikliğine uygun olmalıdır.

- Kendine özgü hedefleri olmalıdır.

- Program amaçlarını desteklemelidir. 

- Etkisi ve sonuçları ölçümlenebilir olmalıdır.

İletişim kampanyasının paydaşları ve ortakları belirlenerek rol ve görev dağılımı yapıldıktan sonraki aşama iletişim stratejisinin geliştirilmesidir. 

Strateji bir amaç çerçevesinde oluşturulmuş hedefleri, taktikleri ve aktiviteleri içeren bir eylem haritasıdır. İletişim stratejileri hedef kitlenin tutum, beklenti, değer ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 


(İçerik Çalışmaları Devam Ediyor.)

Ana Sayfa Covid-19 M. İlker ÜNAL Yazıları Gizlilik Kullanım Koşulları Hakkında İletişim
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2020 © Kurumsal E-Posta Adresimiz: bilgi@saglicaklagel.com
Planlama


Sağlık Sitesi